Svenska Filminstitutet övergår nu successivt till digital hantering av all stödhandläggning. Läs mer om detta nedan, där vi också informerar om intake under december och våra handläggningstider under jul- och nyårshelgerna.

Under hösten 2018 har Filminstitutet tagit det första steget bort från pappersbaserade arbetsrutiner för att successivt övergå till digital hantering av all stödhandläggning. För vissa typer av stöd har sökande exempelvis numera möjlighet att skicka in digitala ansökningshandlingar via e-post istället för att posta pappersdokument. Från och med 13 december i år kommer Filminstitutet också börja med att skicka ut digitala beslutsbrev via e-post. I nästa steg kommer en webbaserad ansökningsportal att implementeras, preliminärt under våren 2019. Mer information kommer!


Intake för lång spelfilm

Tillförordnad långfilmskonsulent Jenny Gilbertssons intake stänger den 30 november 2018. Intake till nya långfilmskonsulenten, Anders Nylander, öppnar den 17 december 2018.


Intake för kortfilm

Tillförordnad kortfilmskonsulent Patrik Axéns intake stänger den 18 december 2018. Intake till nya kortfilmskonsulenten, Ami Ekström, öppnar den 21 januari 2019.


Handläggningstider under jul och nyår

Under juluppehållet kommer handläggningstiden för utvecklings- och produktionsstöd att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 22 december 2018 och 6 januari 2019.

Ansökningar som kommer in under perioden 19 december 2018 – 6 januari 2019 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 7 januari 2019. 


För mer info, kontakta Annelie Juliusson, administratör Produktionsstöd, annelie.juliusson@filminstitutet.se, 0705-59 96 88.

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikatör / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34