Calle Marthin (konsulent för lång spelfilm) avslutar sitt uppdrag som konsulent per den 1 juli. Rekrytering av ersättare pågår. Tills dess att Calle Marthins ersättare är på plats kommer Jenny Gilbertsson (filmkonsulent för barn och unga) att vikariera som konsulent för lång spelfilm. Jenny kommer endast att ta emot nya ansökningar samt följa upp pågående projekt. Jenny kommer fortsatt att vara ansvarig för film för barn och unga under perioden.
 
Patrick Axén (controller för kortfilm) kommer att vikariera som konsulent för kortfilm och nya format. Patrick kommer att handlägga ansökningar inkomna från och med 4 juni samt följa upp pågående projekt. Rekrytering av kortfilmskonsulent pågår.
 
Utöver uppdraget som konsulent för lång spelfilm, kommer Madeleine Ekman att vara konsulent för internationella samproduktioner från och med 7 augusti.
 
Vid frågor kontakta:
Kristina Colliander, chef för produktionsstödsenheten: kristina.colliander@filminstitutet.se
Kristina Börjeson, chef för avdelningen Filmstöd: kristina.borjeson@filminstitutet.se
 
 

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikatör / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34