Kristina Colliander. Foto: Anders Colliander

Filminstitutet stärker kompetensen genom rekryteringen av Kristina Colliander till ny chef för produktionsstödsenheten. Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande. 

Kristina Colliander kommer närmast från tjänsten som biträdande kanslichef vid Naturskyddsföreningen, där hon ansvarade för att leda och driva ett kansli på över hundra anställda i en komplex organisation. Hon är både glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Filminstitutets produktionsstödsenhet.

- Att få bidra i arbetet med att stärka svensk film både kvalitets- och publikmässigt genom nuvarande filmavtals intentioner och att vara med och skapa förutsättningar för filmen via den nya statliga filmpolitiken blir både spännande och utmanande. Nu ser jag fram mot att få träffa alla medarbetare och börja vårt gemensamma arbete för svensk film, säger Kristina Colliander.

Efter att ha utbildat sig till kulturvetare med medieinriktning vid Linköpings universitet arbetade Kristina på SVT i många år, bland annat som producent och som programchef för Barn och Unga. I den rollen drev hon arbetet med att ge SVTs barn och ungdomsutbud större utrymme, status och resurser, samt bidrog till att enheten i dag ligger i framkant vad gällerproduktionssätt, mångfald och omvärldskunskap.

Filminstitutets produktionsstödsenhet utgör tillsammans med enheterna Utland och Distribution & visning, avdelningen för Filmstöd. Avdelningens chef, Kristina Börjeson, är mycket nöjd över rekryteringen.

- Kristina har en mångårig erfarenhet av att leda en kreativ verksamhet från sina år som programchef för SVT Barn. Det i kombination med stor vana som ledare för medarbetare i en verksamhet med högt tempo gör att hon är ett perfekt val som chef för produktionsstödsenheten. Kristina har också bedrivit ett framgångsrikt mångfaldsarbete på SVT och har erfarenheter och kunskap hon kan bidra med. Jag är mycket glad för att hon tackat ja till jobbet, säger Kristina Börjeson.

För mer information samt frågor till Kristina Colliander, kontakta Anna Serner, Vd för Filminstitutet.

Högupplösta bilder på Kristina Colliander


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34