Foto: Mark Standley

Filminstitutet har identifierat behovet av ett övergångssystem när det gäller stöd från 2017 och framåt. För branschens förutsägbarhets skull är det särskilt angeläget att redan nu få reda på hur efterhandsstöden ska se ut under 2017. Filminstitutet har därför diskuterat frågan med branschen vid rundabordssamtal. Synpunkter har tagits in från finansiärer, producenter, distributörer, regissörer och manusförfattare. 

Filminstitutet ser ett behov av mer pengar till förhandsstöd för lång spelfilm, men att det behövs en totalöversyn med en konsekvensanalys innan förändringar kan ske. Under 2016 kommer en grundlig analys och utvärdering av alla stöd i sin helhet att göras och därefter ska en långsiktig handlingsplan för framtidens stöd arbetas fram. Det finns anledning att även framöver vara försiktig med förändringar så att det kan säkerställas att dessa inte påverkar branschens förutsägbarhet.

För 2017 kommer dock efterhandsstöden PRS (publikrelaterat efterhandsstöd) och producentstödet att finnas kvar och sammantaget ligga på samma nivå. För att kunna hantera svängningar i PRS skapas en buffert av befintligt överskott från efterhandsstöden. I år utgör överskottet cirka 12 miljoner kronor.

Efterhandsstöden uppgår enligt 2013 års filmavtal till 95 miljoner kronor, varav PRS utgör 80 miljoner kronor och producentstödet 15 miljoner kronor.

För mer information:

Kontakta Kristina Börjeson, avdelningschef för Filmstöd


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34