Tolv projekts upphovspersoner får stöd baserat på kvalitetsresultat. Dessutom en lägesrapport om filmkonsulenterna och information om Svenska Filminstitutets nya representant i Eurimages.

Stöd till utveckling av projekt baserat på kvalitetsresultat

2019 års stöd till utveckling av projekt baserat på kvalitetsresultat är klara. I bedömningen vägs bland annat in originalitet, angelägenhetsgrad och hantverksskicklighet, betygssnitt (enligt Filminstitutets recensionsindex) samt hur projektet utvecklar filmkonsten och dess berättarspråk.

600 000 kronor per film tilldelas producent, regissör och manusförfattare bakom långfilmerna And Then We Danced, Amatörer, Flotten, Gräns, Rekonstruktion Utöya, Scheme Birds och Säsong. Vidare tilldelas 150 000 kronor per film till producent, regissör och manusförfattare för kortfilmerna Fuck You, Ingen lyssnar, Martyren, Skolstartssorg och Skuggdjur.

Bedömningen är gjord av en referensgrupp bestående av Annika Wik (fil. dr. i filmvetenskap), Göran Du Rees (filmare och professor em. i filmregi samt en av två ordförande Sveriges filmregissörer), Jonas Holmberg (konstnärlig ledare, Göteborg Film Festival) samt Kerstin Gezelius (filmkritiker och manusförfattare).

Lägesrapport Filminstitutets filmkonsulenter

  • Klara Grunning avslutar efter fem år sitt uppdrag som dokumentärfilmskonsulent i augusti 2020. Rekrytering av Klaras efterträdare påbörjas i slutet av 2019.
  • Juan Pablo Libossarts uppdrag som dokumentärfilmskonsulent har förlängts två år till januari 2022.
  • Jenny Gilbertssons uppdrag som konsulent för Barn och unga har förlängts två år till juli 2022.
  • Helen Ahlssons uppdrag som konsulent för lågbudgetsatsningen Moving Sweden har förlängts två år till februari 2022.

– Jag är mycket glad och nöjd med att tre konsulenter tackat ja till att förlänga sina förordnanden. Det skapar en viktig kontinuitet och stabilitet. Juans och Jennys perioder förlängs till totalt fem år och Helens period förlängs ytterligare två år. Skälet till det är den förändring av Moving Sweden som trädde i kraft för ett år sedan då stödet gjordes om till en tidsbegränsad lågbudgetsatsning på lång spelfilm, säger Magdalena Jangard, chef för enheten Produktionsstöd.

Ny representant för Eurimages

Magdalena Jangard är från och med november 2019 ordinarie representant för Sverige i Eurimages. Madeleine Ekman, filmkonsulent för långfilm, fortsätter sitt uppdrag som suppleant.

Magdalena Jangard är nominerad av Anna Serner, Filminstitutets vd samt Kristina Colliander, chef avdelningen Filmstöd.

– Det innebär, förutom Magdalenas passande bakgrund och kompetens, att det finns förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt arbete med kontinuitet, säger Kristina Colliander.

Eurimages är Europarådets kulturella stödfond. Det grundades 1989 och har 38 medlemsländer i Europa, plus Argentina och Kanada som associerade medlemmar.

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Martin Frostberg

Kommunikatör / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12